Kdo je autorizovaný inspektor?

 

 


Kdo je autorizovaný inspektor a jaká je jeho úloha?


Záměr privatizace stavebního řízení je v souladu se stavem, který je již po delší dobu úspěšně praktikován ve Velké Británii, Německu, Rakousku a dalších státech západní Evropy.

V České republice je přes 700 stavebních úřadů, které působí na místní úrovni v rámci obecních nebo městských úřadů.

Tyto úřady povolují veškeré stavby a to od malých staveb, až po velké stavby.


Tato skutečnost je zásadním důvodem k novému modernějšímu řešení jak odlehčit stavebním úřadům od provádění stavebního řízení u všech staveb v jejich působnosti bez ohledu na jejich různorodost a složitost.

Působnost soukromých autorizovaných inspektorů je základem vyřešení této situace.

Autorizovaným inspektorem může být odborník s dlouholetou praxí ( více než 15 let) a zkušenostmi, který je autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem.

Uchazeč o jmenování autorizovaným inspektorem musí složit zkoušku před komisí odborníků jmenovaných ministrem pro místní rozvoj.

Po složené zkoušce a na doporučení profesní komory ČKA nebo ČKAIT autorizovaného inspektora jmenuje ministr.

Autorizovaný inspektor vykonává územní působnost po celé České republice na dobu 10 let od jmenování.

Pro vydání certifikátu a vykonávání další činnosti se může volně obklopovat dalšími odborníky nebo znalci v různých oborech ( technologie, technika prostředí požární bezpečnost a podobně ).

Činnost autorizovaného inspektora:

 


Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost na základě smlouvy se svým klientem.1. Autorizovaný inspektor vykonává práce v rozsahu, který mu umožňuje Stavební zákon – tedy v rámci zkráceného řízení vydává Certifikát stavby, kterým potvrzuje, že projektovou dokumentaci a doklady autorizovaný inspektor prověřil a že stavba na základě těchto ověřených podkladů může být provedena.


2. Autorizovaný inspektor dále může pro stavebníky provést kontrolu projektové dokumentace pro pozemní stavby, které podle Stavebního zákona podléhají pouze ohlášení.


3. Autorizovaný inspektor spolupracuje se Stavebním úřadem, na základě jeho výzvy a na jeho náklad. Jedná se o vypracování posudků, stanovisek jako podklad pro nejrůznější řízení a na přechodnou dobu také provádění kontrolních prohlídek rozestavěných staveb.


4. Dále může autorizovaný inspektor spolupracovat na vydání odborného posudku pro zabezpečovací práce nebo odstranění stavby.


5. Zákon podle odborného právního výkladu nevylučuje součinnost autorizovaného inspektora se Stavebním úřadem při řízení o umístění stavby.


6. Autorizovaný inspektor může dále spolupracovat s advokátními kancelářemi a ostatními organizacemi, nebo úřady, které např. organizují nebo se účastní výběrových řízení apod.

 

 

 

 zdroj: www.autorizovany-inspektor.com