Projekty, rozpočty a ceníky

 

 

 

Rozpočty, kalkulace a projekty

Naše firma Vám nabízí vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci koupelen, celých bytů a rodinných domů, případné renovaci nebo modernizaci, včetně přístaveb, nadstaveb i dispozičních změn v objektech, s posouzením statika o vhodnosti uvažovaných prací. Nabízíme projektové dokumentace, kalkulace a rozpočty v tomto rozsahu.Projektová dokumentace pro stavební povolení


Využívají ji všichni, kdo plánují výstavbu rodinného domu či jiného objektu, rekonstrukci bytového jádra,

atd.Projektová dokumentace obsahuje:

• vypracování projektové dokumentace stavby
• vypracování cenového rozpočtu stavby
• statické posouzení stavby
• kalkulace a rozpočty rekonstrukcí bytů, koupelen, kuchyní
• posouzení stavby a vlivu na životní prostředí
• technický dozor na stavbě,
• obstarání projektových podkladů od dodavatelů
• koordinace všech dodávek a prací
• zpracování dokumentace pro další stavební řízení
• zpracování dokumentace profesní (zdravotechnika, elektroinstalace, vytápění)
• kolaudace stavby a jednání s úřadyVaši konkrétní objednávku zpracujeme a na základě realizační projektové dokumentace zracojume celkový rozpočet a ocenění jednotlivých prací. Při výpočtu nabídkových cen vycházíme z následujících podkladů:


• naše zkušenosti získané v praxi při realizaci podobných zakázek


• konečné ceny pro fakturaci vychází z rozpočtu a skutečně provedené práce

 

Úpravy bytu, přestavba bytového jádra a cena za projektovou dokumentaci


Rekonstrukce běžného bytu velikosti 3+1 v panelovém domě na sídlišti. Předmětem řešení byly změny dispozičního uspořádání bytu včetně demontáže a nového vyzdění bytového jádra. Autorský a technický dozor nebyl objednán. Je obvykle vykonáván v rozsahu 3x týdně po 2 hodinách a účtován v hodinových sazbách.Projektové náklady:

- zaměření stávajícího stavu - 5 000 Kč

- projekt přestavby bytu - 15 000 Kč

- projednání ve stavebním řízení - 5 000 Kč

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT - 25 000 Kč

 


 

Dostavba 2 generačního rodinného domu


Dům byl rozestavěn do fáze hrubé stavby. Původní projekt nebyl k dispozici kompletní a skutečný stav objektu před dostavbou neodpovídal schválené dokumentaci. Předmětem projektu byla změna dispozičního a provozního řešení objektu, rekonstrukce stropních konstrukcí, nové objemové a estetické řešení fasád. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží . V suterénu je garáž, kotelna, posilovna a sklady. V přízemí je jeden byt, v podkroví druhý. Obestavěný prostor domu je 1380 m3. Celkové stavební náklady na realizaci dosáhly výše 4 250 000,-Kč.


Projektové náklady:

Zaměření stávajícího stavu - 7 500 Kč

Architektonická studie - 38 000 Kč

Jednostupňový projekt stavby - 79 000 Kč

Projednání ve stavebním řízení - 12 000 Kč

Autorský a technický dozor - 41 000 Kč

Spolupráce po dokončení stavby - 4 800 Kč


CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY 182 300 KčPodzemní garáž se střešní zahradou


Stavba podzemní garáže v prostoru předzahrádky u činžovního domu. Garáž slouží pro parkování 2 vozů majitele domu. Střecha je upravena jako pochůzí zelená plocha a navazuje plynule na původní zeleň. Náklady na vybudování stavby včetně výsadbových prací dosáhly výše cca 600 000,-Kč.


Projektové náklady:

Jednostupňový projekt stavby - 25 000 Kč

Projednání ve stavebním řízení - 5 450 Kč

Autorský a technický dozor - 8 600 Kč

Spolupráce po dokončení - 1 000 Kč

CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY - 40 050 Kč

 

 

Novostavba malého rodinného domku (vesnickém prostředí)

Nepodsklepený přízemní rodinný domek s obytným podkrovím. Dům je zastřešen sedlovou střechou. V přízemí se nachází obytný prostor s kuchyní, hala, technická místnost a koupelna s WC. V podkroví jsou 2 ložnice a větší koupelna. Zastavěná plocha domu je 72 m2, obestavěný prostor cca 600 m3. Stavební náklady na realizaci jsou předpokládány ve výši 2 300 000,-Kč.Projektové náklady:

Architektonická studie - 23 000 Kč

Jednostupňový projekt stavby - 49 000 Kč

Projednání ve stavebním řízení - 7 200 Kč

Autorský a technický dozor - 28 000 Kč

Spolupráce po dokončení - 1 800 Kč

CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY 109 000 Kč