Jak vlastně taková rekonstrukce bytového jádra probíhá ?

 Rekonstrukce bytového jádra je provázena nutnými stavebními úpravami, které alespoň z počátku naprosto znemožní běžné fungování domácnosti. Je-li to důvod, proč s rekonstrukcí bytového jádra váháte i Vy, možná Vám pomůže, když si dobu trvání rekonstrukce ověříte v našem časovém harmonogramu.

 


Den 1.

Jakmile jsou vyřízeny všechny formality (a je podepsána smlouva), může se začít. Hned ráno začíná vybourání stávajícího jádra a demontáž původní elektroinstalace a instalatérských rozvodů. Veškerý stavební odpad se rovnou vynáší z bytu a odváží na skládku k ekologické likvidaci (doloží se příslušným dokumentem). V druhé části dne doprava na místo stavební materiál, který budete v následujících dnech potřebovat.Den 2.

Druhý den se začne s výstavbou nového jádra. Nejdříve je nutné do podlahy osadit zárubně a poté může začít samotné vyzdívání. Zdi se staví z pórobetonových tvárnic Ytong o síle 5 – 7,5 cm. Na konci dne se spojí příčky se stropem polyuretanovou stavební pěnou.Den 3.

Nyní je potřeba provést nové rozvody elektřiny, vody, odpadů a topení. Všechny rozvody se zasekávají do zdi a je přitom pořizována detailní fotodokumentace, která by Vám měla být předána současně s předáním stavby. V této fázi se také připravují rozvody pro případnou novou kuchyň, má-li přiléhat k novému jádru a bylo-li tak dohodnuto ve smlouvě.Den 4.

V tento den probíhají začišťovací zednické práce. Nejdříve se zazdí všechny průrazy a drážky a poté vyzděné příčky z obou stran se potáhnou sklovláknitou tkaninou (perlinka) a stavebním lepidlem. Pokud bylo dohodnuto vybudování sádrokartonových podhledů, provádí se tento den.Den 5.

Nyní přichází na řadu obkládání stěn koupelny a případně také kuchyně. Zároveň se provádí sádrování a broušení sádrokartónů a srovnání podlahy. Neobložené plochy a vnější stranu jádra se rovnou vymalují. Pokud jde vše tak jak má, usadí se a podezdí také vana.Den 6.

Šestý den se obloží vana (popřípadě se usadí, pokud se to nestihlo předchozí den), usadí se WC a zbytek dne se potom nese ve znamení položení dlažby a spárování.Den 7.

Kompletace koupelny, montáž baterií, zasilikonování vany, umyvadla a WC a další nutné dokončovací práce.
Den 8.

Konečně přichází poslední den celé rekonstrukce bytového jádra. Potom co se napraví všechny nedodělky, sbalí se všechno nářadí, odvez se poslední zbytky stavebního odpadu a předává se dílo spokojenému majiteli.