Vlastnosti dlažby

 

 

 

Fyzikálně - mechanické vlastnosti dlažeb

 

 

Nasákavost je schopnost keramického materiálu přijímat kapalinu. Odpovídá struktuře materiálu, tj. pórovitý materiál má vyšší nasákavost než materiál hutný a slinutý. Nízká nasákavost je pak předpokladem dobré mrazuvzdornosti a umožňuje použití materiálu i v náročnějších povětrnostních podmínkách jako např. na podlahy balkónů.

 


Mrazuvzdornost je schopnost vydržet určený počet cyklů zmrazování a rozmrazování, aniž by docházelo k odprýskání nebo prasknutí na glazuře nebo střepu. Nižší nasákavost je předpokladem větší odolnosti vůči mrazu.

 


Tepelná vodivost jako schopnost vést teplo. Keramika má vysokou schopnost vést teplo, proto se dá využít v místnostech s podlahovým vytápěním.

 


Hydrotermální nárůst znamená zvětšení objemu látky současným působením vody a teploty. Většina glazovaných a neglazovaných prvků vykazuje zanedbatelné změny, takže při správné pokládce nevznikají žádné problémy.

 


Délková teplotní roztažnost je u keramických dlažeb velmi nízká, je nejbližší cihelnému nebo betonovému zdivu. Při zahřívání keramických dlažeb stoupá teplota a materiál narůstá, při klesání teploty se materiál smršťuje.

 


Odolnost proti vzniku trhlin je schopnost dlažby vydržet působení tepla, vlhkosti a tlaku bez porušení glazury.

 


Odolnost proti změnám teploty, zejména vůči náhlým změnám teploty, zaručuje nenarušení střepu nebo neporušenou glazuru.

 


Antistatičnost keramických materiálů znamená, že nejsou elektricky vodivé, pouze ve vlhkém stavu. Na povrchu keramiky nedochází ke shromažďování statické elektřiny, což by mohlo být nebezpečné například na operačním sále nebo v místnosti s počítači.

 


Mezi mechanickými vlastnostmi je pro posouzení kvality dlaždic důležitá jejich pevnost v ohybu, rázová pevnost, otěruvzdornost, obrusnost, tvrdost a protiskluznost. Keramické dlaždice jsou glazované a neglazované. Neglazované tvoří vypálená keramická hmota (střep), průřez je homogenní, stejný v lomu i na povrchu, liší se stupněm tvrdosti od jedné do devíti. Čím větší číslo, tím je materiál tvrdší a odolnější. Glazované dlaždice jsou dvouvrstevné, skládají se ze střepu a glazury. Nosič (střep) nese často i několik vrstev glazury. Kvalita glazury se liší stupněm otěruvzdornosti (PEI). Nejmodernější a nejkvalitnější glazované dlaždice mají PEI 5. Čím vyšší stupeň, tím lépe. Stupeň otěruvzdornosti (1,2,3,4,5) je uveden na obalu a při použití na podlahy se volí v závislosti na předpokládané hustotě provozu osob a znečištění. Stupeň 5 je určen pro náročné podmínky.

 


Stupně otěruvzdornosti:


tř. 1 - pro koupelny a ložnice
tř. 2 - pro vnitřní obytné prostory
tř. 3 - balkony
tř. 4 - kuchyně, vchody, terasy
tř. 5 - garáže

 


Tvrdost a otěruvzdornost se dokládá certifikátem z nezávislé zkušebny. Další parametr vlastností a kvality glazovaných dlaždic je protiskluznost (R) uváděná v rozpětí od jedné do devíti, kde devítka znamená nejmenší nebezpečí skluzu. Zákazník by měl přicházet do obchodu s představou, co a kde bude obkládat, jaké budou rozměry obkladů nebo dlažby a kolik hodlá investovat. Vysokou kvalitu nelze očekávat u levných výrobků, i když to nejdražší nemusí být pro daný účel to nejlepší. Dlaždičky od 500 korun už většinou patří do kategorie, která zastará dřív morálně než fyzicky, okoukají se dřív, než se opotřebují. Vždy je třeba počítat s prořezem a koupit o pět až deset procent víc dlaždiček, než kolik by stačilo přesně na obkládanou plochu. Při výběru barvy bychom měli vzít v úvahu, že bílé a šedé odstíny dlaždic prostor opticky zvětšují, stejně jako modré tóny, které však působí studeněji. Červená a žlutá prostor zmenšuje. V současné době dominují teplé tóny země, od světle béžové až po tmavě šedou. Pokud zjistíme, že materiál obsahuje zjevné vady (vady geometrie prvku, jakosti povrchu), musíme je reklamovat ještě před pokládkou. Vady skryté se projeví často až s časovým odstupem.