Přestavba rodinného domu

 

 

Proč rekonsturovat dům? Důvody mohou být estetické či praktické. Do první kategorie spadají rekonstrukce, které naplní touhy a sny obyvatelů domu. Vždyť kdo by nesnil o krásné koupelně, útulné ložnici či moderní kuchyni? Prakrické důvody většinou sledují zlepšení funkčnosti rodinného domu, opravu nedostatků či sledují dosažení úspor za spotřebu energií. Ve většině případů se pak prolíná několik výše uvedených důvodů a rekonstrukce dostávají komplexní rozměry.
I pro kvalitní rekonstrukci platí, že základem úspěchu je kvalitní plánování. Je zcela nutné mít přesnou představu o tom, čeho chceme rekonstrukcí dosáhnout. Důležitým faktorem je možnost náhradního ubytování během rekonstrukce. Pokud existuje možnost náhradního bydlení, je možné provést rekonstrukci velmi rozsáhlou, v případě nutnosti žití v rekonstruovaném prostoru můžeme být v některých rozhodnutí značně omezeni.

 


Rodinný dům


Co bývá nejčastějším předmětem rekonstrukcí? U starších rodinných rodinných domů jde především o zateplení stěn a izolaci okenních otvorů potažmo střechy. Změna otopného systému za lepší je také častá. Např.: stará kamna na tuhá paliva mohou nahradit moderní krbová kamna, která lépe vypadají a jejichž užívání je ekonomičtější a ekologičtější. Zřejmě nejrozšířenějším prvkem rekonstrukcí v posledních letech je výměna oken, a to zejména s cílem ekonomické úspory stavby na energie a vytápění. Staré podlahy bývají mnohdy nevyhovující, dnešní nabídka je mnohem širší, než tomu bylo dříve a zejména zde hraje velkou roli estetické hledisko. V případě malých rekonstrukcí bývá také součástí výroba vestavných skříní na míru.

 Kvalitu rekonstrukce velmi zásadně ovlivňuje výběr dodavatele. Velké množství prací je možno realizovat svépomocí, tato varianta je ekonomicky výhodnější, ale kvalita pravděpodobně nebude srovnatelná s výsledkem profesionálních firem, navíc na takto provedené práce neexistuje záruka. Druhou možností je najímání řemeslníků na jednotlivé práce na stavbě, kdy by měla být zaručena kvalita odvedené práce. Finanční náročnost této varianty je vyšší než při práci svépomocí, navíc v dnešní době může být obtížné najít kvalitní řemeslníky. Třetí variantu představuje kompletní návrh rekonstrukce zpracovaný architektem a realizovaný stavební firmou. Výhodou je fakt, že architekt může dohlédnout na celou rekonstrukci a zaručit tak kvalitní realizaci. Na druhou stranou toto řešení stavby je z ekonomického hlediska finančně nejnáročnější.