Napsali o nás

 


Některé vybrané příspěvky našich spokojených zákazníků

 


Pro realizaci rekonstrukce domu, kde sídlí naše firmy, jsme pečlivě zvažovali výběr partnera. Z několika nabídek, které jsme obdrželi jsme se po pečlivém zvážení všech okolností, rozhodli realizovat rekonstrukci s firmou BytyDomyaDomky.cz. Práce proběhla bez problémů a potěšilo nás i dodržení všech dohodnutých termínů. Tuto stavební firmu, mohu s klidným svědomím doporučit i všem svým známým”.

Mgr. Rostislav Bajerus

 


Stavební firma BytyDomyaDomky.cz realizovala pro nás v roce 2010 rekonstrukci bytového jádra, koupelny a kuchyně. Práce proběhly bez problémů a potěšilo nás i dodržení všech dohodnutých termínů, vč. smluvní ceny. Dílo bylo odevzdáno bez vad a nedodělků ve vzorné kvalitě. Celá realizovaná akce proběhla k naší plné spokojenosti".

Daniel Robent a Kateřina Robentová

 

 

Průběh celých stavebních prací při rekonstrukci naší koupelny probíhal ze strany dodavatele, tedy stavební firmy BytyDomyaDomky.cz s vysoce profesionálním přístupem a vstřícným jednáním. Akci realizovala tato stavební firma na základě vlastního projektu".


JUDr. Michal Talanský„Spolupráce byla bezproblémová, stavební zakázka byla předána v očekávané kvalitě, dohodnutém rozsahu a smluvně stanoveném termínu. Spolupráci s firmou BytyDomyaDomky.cz, mohu označit za velmi korektní".


Vladimír DalenčákProjekční práce byly prováděny od zpracování studie projektu pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro realizaci díla. Projekční práce byly prováděny řádně v souhladu s požadavky investora, jednotlivé smluvně dohodnuté termíny byly vždy splněny".


MUDr. Daniela Koutná