Detektory a bezpečnostní ventily

 

 

Hlídač úniku plynu, který nikdy nespí !

 

 

 

Detektory plynu
Detektory úniku plynu řady GD jsou zařízení pro domácnosti navržené na detekci resp. citlivé snímání koncentrace spalitelných plynů, toxických plynů a výparů. Při překročení limitu koncentrace se spustí akusticko-optická signalizace, kterou zařízení upozorní na únik plynu. Detektory plynu jsou dostupné ve více variantách, a to na zemní plyn ( metan ), LPG, propan, butan, svítiplyn, městské zvláštní plyny, produkty spalování ( CO ).

 

Detektor je možné použít nejen pro domácnosti, ale také pro rodinné domy, průmyslové stavby - objekty a budovy s nebezpečím úniku a výbuchu plynu. Vyznačuje se spolehlivým provozem a bezchybových hlášení. 

 

 

 

Bezpečnostní ventily

(automaticky zamezí úniku plynu)
K detektoru plynu může být navíc ještě připojen bezpečnostní uzavírací ventil, který při překročení limitní koncentrace  automaticky uzavře ořívod plynu do zařízení. Zabrání tím dalšímu úniku a následnému požáru resp. výbuchu nebo možnému udušení. 
Detektory úniku plynu se také instalují do kotelen, garáží, koupelen a další. Nejčasteji pak v různých topidel, krbech ,karmy atd. Rádi Vám také poradíme a vysvětlíme jak s instalací a uvedením do provozu. Pozn. Ověření funkčnosti bezpečnostního ventilu se testuje pomocí detektoru plynu.