Požární hlásiče do bytů a rodinných domů

 

 

 

Od loňského roku musí každá nově postavená bytová jednotka, ať již v rodinném domku nebo v nájemním domě, vybavena tzv. autonomním hlásičem požáru. Při každé rekonstrukci domu nebo bytu by instalaci této signalizace měl zvážit úplně každý.Požární hlásiče mají přívlastek autonomní. Znamená to, že jsou nezávislé na elektrické síti v domácnostech ( vyrábějí se i takové, které jsou napájeny ze sítě ). jejich zdrojem je 9V baterie, která by měla bez nejakých potíží vydržet minimálně jeden rok provozu. Většina hlásičů má schopnost sebekontroly, tj. při poklesu napětí v baterii začne signalizovat, že je potřeba článek vyměnit.Tento signál je jiný než ten varovný poplašný.


Hlásiče se obyčejně prodávají už kompletním setu s vruty či hmoždinkami, aby je mohl i naprostý laik bez obtíží umístit tam, kam potřebuje. O správném umístění hlásiče v konkrétní domácnosti je vždy nejlepší poradit se s odborníkem.Doporučována místa pro umístění požárního hlásiče :


V klasickém panelákovém bytě na stropě v předsíni, odkud bude poplach dobře slyšen ve všech místnostech ( siréna má obvykle 80 nebo 85 dB ). Eventuálně můžeme umístit hlásič přímo do ložnive. Ne úplně šťastné je montovat hlásič do kuchyně, kde riziko falešných poplachů je nejvyšší. V rodinných domech se hlásiče kouře obvykle umísťuje v prostoru stropu schodiště, které při požáru funguje jako přirozený komín.


Máme-li doma již zařízenou centrálu zabezpečení, která nám hlásí do mobilního telefonu návštěvu zlodějů nebo potopu, můžeme volit takový hlásič, který lze k tomuto systému připojit.


Pozor ale na nebezpečné plyny.V domácnostech, kde se topí v kamnech na pevná paliva nebo v koupelnách s karmou a jinde, kde může docházet tzv. nedokonalému spalování a kde se tudíž může náhle začit hromadit jedovatý oxid uhelnatý ( CO ), je dobré zvážit koupi kombinovaného požárního hlásiče, který kromě kouře reaguje i na přítomnost tohoto plynu.

 

Jeho cena se pohybuje okolo 2000 Kč. Cena samostatných hlásičů ragujících pouze na přítomnost CO začíná na hranici 1500 Kč.

 

Rizikem pro vznik požáru, či dokonce výbuchu, je unikající hořlavý plyn, který ovšem standartní hlásič není schopný zaregistrovat. Proto v kotelnách, kuchyních nebo koupelnách s karmou, kde může k úniku plynu docházet, zvažme také instalaci speciálního plynového požárního hlásiče, neboli detektoru hořlavých plynů. Jeho cena je okolo 1200 Kč.    Požární hlásiče - jaký typ zvolit ?


Existuje několik typů požárních hlásičů, které se liší principem detekce požáru. U pokročilejších modelů mohou být jejich mechanismy zkombinovány.1. Opticko-kouřový hlásič

Detekuje kouř vznikající při požáru. Stručně řečeno, hlásič obsahuje malou komůrku, v niž je tenký paprsek světla nasměrován těsně vedle čidla. Jestliže do komůrky vznikne kouř, jeho částice nasměřují paprsek do čidla a tím se spustí signalizace. Jde o spolehlivý a levný přístroj, který je navíc odolný vůči falešným poplachům. Není ale vhodný do příliš prašných prostor.2. Ionizační hlásič

Detekuje zplodiny hoření, které vznikají při spalování. tento typ hlásiče obsahuje dvě komůrky, jednu se vzorkem čistého vzduchu a druhou, do níž proudí vzduch z okolí. Pokud se ve druhé, tzv. měřící komůrce díky ionizovaným částicím, vznikající při spalování, zvětší odpor, hlásič spustí poplach. Tento typ hlásiče je velice citlivý, což umožňuje velice rychlou detekci vzniklého požáru. Není vhodný do místností, kde vznikají pachy a zvláště pak vodní pára, například kuchyně.3. Diferenciální nebo maximální teplotní hlásič


Diferenciálně reaguje rychlý nárust teploty ve svém okolí. Pomalu stoupající teplota, způsobená např. puštěním topení, jej neaktivuje. Maximální hlásič nereaguje na proměnu teploty, ale na překročení stanovené hranice - tedy maximální teploty.


4. Hlásič plamenů


Reaguje na ultrafialovou, eventuálně infračervenou složku záření plamenů. Běžné zdroje světla ve svém okolí ignoruje.V běžných domácnostech se nejčastěji používají opticko-kouřové a ionizační hlásiče.Co je ještě důležité vědět:Bezpečný požární hlásič, který smí být prodáván na českém trhu, musí nést označení CE, tzn. musí mít certifikát o tom, že byl schválen renomovanou zkušebnou podle platných norem. Životnost požárních hlásičů není nekonečná. Jejich účinnost s věkem klesá. Odporníci doporučují hlásič po 10 letech nahradit novým. Po 15 letech je účinnost hlásiče už jen poloviční.Ceny požárních hlásičů začínají méně často na hranici necelých 300 Kč, častěji však okolo 500 Kč.