Ohlášení stavby, stavební povolení

 

Stavebním povolení


Vyřízení zpravidla probíhá dvěma způsoby:


- Úspornější s vaší součinností - Vyřídíme veškeré podklady, které jsou potřeba pro stavební povolení či stavební ohlášení a necháme je připravit na příslušných místech/úřadech, kde si je vyzvednete

- Naprosto bezstarostný způsob - Po veškerém vyřízení, podklady vyzvedneme a doručíme je přímo k Vám. Náklady spojené s cestováním (předem vyčíslené) Vám budou přefakturovány.Stavební povolení - forma spolupráce :

Pracujeme na základě plné moci, která je omezena pouze na pravomoci ohledně stavebního řízení.Při vyřízení stavebního povolení Vám zaručujeme :

Veškerou aktivitu ohledně vyřizování stavebního povolení, průběžně konzultujeme s klientem . Máte tak přehled o aktuálním stavu řízení. Veškeré informace, které od vás získáváme, zůstávají mezi námi, což stvrzujeme smlouvou o provedení práce.


Jak Vám pomůžeme s vyřízením stavebního povolení ?
Nabízíme kompletní vyřízení stavebního povolení, stavebního ohlášení pro Vaši stavbu. Toto zahrnuje následující služby:- komunikace s obcí v místě stavby a získání potřebných povolení/vyjádření


- komunikace se stavebním úřadem/technikem a vyřizování žádostí o návrzích a změnách územního plánu/vydání územního souhlasu


- komunikace a vyřízení podkladů s vlastníky technických sítí (Elektro, Voda, Plyn) až do předložení smluv s provozovateli technických sítí o napojení


- zajištění provedení radonového průzkumu


- zpracování žádostí o souhlasných stanoviscích sousedních vlastníků


- vyřízení podkladů na příslušném Katastrálním úřadu


- provedení zaměření přípojek na pozemku stavbyDále při stavbě i po jejím dokončení zajišťujeme a provádíme vlastní :- odborný stavební dozor


- další zeměměřické práce


- revize na připojené technické sítě


- odhady před stavbou, v různém stádiu rozestavěnosti nebo po dokončení


Kolik vyřízení stavebního povolení stojí?


Protože žádné vyřízení stavebního povolení nebo stavebního ohlášení není úplně stejné a má svá specifika, kalkulujeme cenu za poskytnuté služby vždy individuálně na základě požadavků klienta. Obecně se však dá říci, že za služby spojené s vyřízením stavebního povolení si účtujeme částku okolo 5 -10 tis. korun.Stavební povolení - proč nám zadat jeho vyřízení?


Ušetříte mnoho peněz za nespočetně telefonátů, projezděné palivo, ušetříte čas, který můžete zužitkovat produktivněji a nakonec především nervy při jednání na úřadech a s provozovateli technických sítí.