Komíny a komínové systémy | obecné informace

 

 

1. - při používání nepředepsaného nebo nevhodného paliva váš spotřebič pracuje s menší účinností spalování a tím produkuje mnohem více škodlivin. Při spalování odpadků nebo plastů si zničíte nejen kotel, kouřovod a komín, ale zničíte zdraví všem v okolí

 

2. - při vznícení sazí nebo dehtů vzniká teplota v komínovém průduchu až 1100°C

 

3. - za stav spalinových cest odpovídá majitel objektu

 

4. - 1 bm nového moderního komína váží už od 35 kg a proto je možné založit komíny z jednotlivých podlaží

 

5. - starší kotel na spalování tuhých paliv má účinnost spalování okolo 50% a nové spotřebiče na tuhá paliva mají účinnost až 90% a vydrží hořet až několik dní bez přikládání a obsluhy

 

6. - plášť jednovrstvého komína nesmí být zeslaben drážkami pro elektroinstalaci nebo jiné vedení

 

7. - minimální světlost komínového průduchu pro kotel na tuhá paliva je 140 mm

 

8. - čištění a prohlídky komínů si má objednávat každý provozovatel spotřebiče paliv ve lhůtách stanovených vyhláškou č.111/1981 Sb.

 

9. - před čistícími nebo vybíracími dvířky musí být nehořlavá podlaha

 

10. - při výměně spotřebiče ve spalinové cestě musí být před uvedením do provozu provedena její kontrola (revize podle ČSN 734201)

 

11. - minimální vzdálenost tesařských dřevěných konstrukcí od komína je 50 mm

 

13. - spalinová cesta od plynových spotřebičů do 50 kW se musí kontrolovat minimálně 1 ročně

 

14. - minimální doporučená světlost komína pro otevřený krb je 200 mm

 

15. - moderní plynové kotle pracují s účinností až 107% a teplota spalin je do 60°C

 

16. - plynový kotel by měl být zkontrolován, vyčištěn a seřízen jednou za dva roky

 

17. - každý nepoužívaný komín by se měl kontrolovat 1x ročně

 

18. - komín nesmí sloužit jako podpěra pro ostatní konstrukce

 

19. - účinnost spalování otevřeného krbu je 5-15% a účinnost spalování krbových kamen nebo krbových vložek je až 85%

 

20. - komíny na odvod spalin ze spotřebičů tuhých paliv je nutno kontrolovat a čistit 4-6x ročně dle vyhlášky č.111/1981 Sb.

 

21.-  na systémové keramické komíny Schiedel UNI Plus a ABSOLUT poskytuje výrobce záruku 30 let.

 

 

- více informací k tématu komíny a komínové systémy v rodinných domech - ZDE